V praxi se často stává, že po založení a registraci spolku, je třeba upravit organizační strukturu, podmínky přijímání nových členů spolku nebo jiná ustanovení ve Stanovách spolku.

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ) nám v § 218  určuje obligatorně (povinné) náležitosti Stanov spolku, a to:

název a sídlo spolku,
účel spolku,
– práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
,
– určení statutárního orgánu.

Skutečnosti uvedené v Stanovách spolku musí korespondovat i s reálným stavem spolku. Proto je v zájmu nejen vedení spolku, ale i samotných členy, aby všechna práva a povinnosti zúčastněných osob byly jasně definovány v zakládajícím dokumentu.

Naši právníci, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti, Vám provedou změny v zakládacích dokumentech i s následným ohlášením v spolkovem rejstříku za 2 000 Kč. V této částce jsou započítány všechny správní poplatky.

 Pokud máte spolek a potřebujete s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat!

FORMULÁŘ A POPLATKY