Přechodný pobyt na Slovensku lze udělit z některého z následujících důvodů:

 • osoba na Slovensku podniká jako živnostník,
 • podniká jako s.r.o.,
 • je na Slovensku zaměstnána,
 • jde o sloučení rodiny v případě manželky či dítěte osoby, která má přechodný pobyt na území Slovenska za účelem podnikání nebo zaměstnání (manželka a
 • dítě mohou podat žádost o přechodný pobyt současně s manželem a otcem, který žádá o přechodný pobyt na podnikání či zaměstnání).
Napište nám
PobytCena
Živnostník9500 Kč
s.r.o.9500 Kč
Zaměstnanec5000 Kč
Manželka, dítě5000 Kč

Přechodný pobyt živnost

Nákladové položky při pobytu na živnost:

 • souhlas s ubytováním 500 €,
 • Apostille 1x (např. Ukrajina) – 100 €,
 • výpis z rejstříku trestů (např. Ukrajina) 1x – 50 €,
 • poplatky cizinecká policie 232 €,
 • poplatky obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík 150 eur,
 • asistence s otevřením účtů a potvrzeními o zůstatcích na podnikatelském a osobním účtu – 2x 300 €,
 • dokumentace a podání na živnostenský rejstřík 150 €,
 • dokumentace a podání na cizineckou policii 200 €,
 • dokumentace a podání na obchodní rejstřík 100 €,
 • souhlas s umístěním sídla pro živnost – 100 €.

Za účelem získání možnosti podnikat jako živnostník, je třeba zajistit:

 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů,
 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů jiné země Evropské unie, ve které se zájemce o živnostenské podnikání zdržoval více než 3 měsíce v ostatních 3 letech,
 • živnostenské povolení (první krok),
 • potvrzení o zůstatku na osobním účtu, jehož výška je více než 2.500 eur,
 • potvrzení o zůstatku na živnostenském účtu přesahujícím 4.100 eur,
 • potvrzení o souhlasu na ubytování,
 • potvrzení o souhlasu k podnikání,
 • dvě fotky 3×3,5 cm,
 • žádost o přechodný pobyt (druhý krok),
 • kolek v hodnotě 230 eur,
 • po udělení pobytu je potřebný zápis do obchodniho rejstříku a soudní poplatek 150 eur (třetí krok).

Pokud má živnostník zájem o obnovení svého pobytu, musí každoročně zaplatit daň ve výši 900 eur.

Přechodný pobyt s.r.o.

Nákladové položky při pobytu na s.r.o .:

 • souhlas s ubytováním 500 €,
 • Apostille 1x (např. Ukrajina) – 100 €,
 • výpis z rejstříku trestů (např. Ukrajina) 1x – 50 €,
 • poplatky cizinecká policie 232 €,
 • poplatky obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík 66 €,
 • koupě existující firmy (netřeba jedno potvrzení o zůstatku na účtu) – 350 €
 • asistence s otevřením účtů a potvrzeními o zůstatcích na podnikatelském a osobním účtu – 2x 300 €,
 • dokumentace a podání na cizineckou policii 200 €,
 • dokumentace a podání na obchodní rejstřík 100 €,
 • souhlas s umístěním sídla pro živnost – 100 €.

Pokud chce osoba podnikat ve formě s.r.o., musí mít zajištěno:

 • existující s.r.o. (První krok),
 • sídlo pro s.r.o.,
 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů,
 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů jiné země Evropské unie, ve které se zájemce o podnikání jako s.r.o. zdržoval více než 3 měsíce v ostatních 3 letech,
 • potvrzení o zůstatku na osobním účtu ve výši přesahující 2.500 eur,
 • potvrzení o zůstatku na živnostenském účtu, který je vyšší než 10.100 eur,
 • dvě fotky 3×3,5 cm,
 • žádost o přechodný pobyt (druhý krok),
 • kolek v hodnotě 230 eur,
 • potvrzení o souhlasu na ubytování,
 • po udělení pobytu je potřebný zápis do obchodniho rejstříku a soudní poplatek 66 eur (třetí krok).

Pokud má osoba, podnikající ve formě s.r.o., zájem o obnovení pobytu, musí každoročně zaplatit daň ve výši 4.500 eur.

Přechodný pobyt zaměstnání

Nákladové položky při pobytu na zaměstnání:

 • souhlas s ubytováním 500 €,
 • Apostille 1x (např. Ukrajina) – 100 €,
 • výpis z rejstříku trestů (např. Ukrajina) 1x – 50 €,
 • poplatky cizinecká policie 165,5 €,
 • asistence s otevřením účtů a potvrzeními o zůstatcích na podnikatelském a osobním účtu – 1x 300 €,
 • dokumentace a podání na cizineckou policii 200 €,

Nákladové položky při pobytu na sezónní práce na 90 dní:

 • dokumentace a podání na úřad práce pro sezónní práce na 90 dní 200 €,
 • poplatky na úřadu práce sezónní zaměstnání 33 €,
 • souhlas s ubytováním (netřeba platit dvakrát pokud se následně podává žádost o pobyt na zaměstnání) 500 €.

Pokud se osoba zajímá o zaměstnání na Slovensku, musí být splněny následující podmínky:

 • potenciální zaměstnavatel musel zveřejnit inzerát minimalne 30 dní před podáním žádosti o přechodný pobyt (inzerát musí obsahovat informace o místě výkonu práce, výšce mzdy a popis práce, které se nesmí měnit ani po získání pobytu),
 • zaměstnanec musí se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu,
 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů,
 • apostillovaný výpis z rejstříku trestů jiné země Evropské unie, ve které se zájemce o zaměstnání zdržoval více než 3 měsíce v ostatních 3 letech,
 • dvě fotky 3×3,5 cm,
 • žádost o přechodný pobyt,
 • kolek v hodnotě 230 eur,
 • potvrzení o souhlasu na ubytování.