Založení firmy v Irsku

Formulář a poplatky

Typy firem v Irsku

Tento typ firmy je obdobou akciové společnosti. Limited je nejpopulárnější typ společnosti v Irsku.

Daňový status – zisk nebo ztráta (rozdíl mezi příjmy a výdaji) je zdaněn na úrovni společnosti. Zisk je zdaněn sazbou daně z příjmů. Při ltd se však použije i druhá úroveň zdanění. Tato druhá úroveň zdanění se použije, když společnost vyplatí již zdaněny zisky akcionářům. Výplata zdaněného zisku se nazývá dividenda. V takové situaci by dividenda mohla být předmětem zdanění a to sazbou daně z dividend.

Právní postavení – Akcionáři ltd. neručí za dluhy nebo závazky společnosti. Ltd vydává svým akcionářům akce.

LLP znamená Limited Liability Partnership.

Daňový status – LLP má dva typy členů. Jeden typ členy mají postavení jako akcionáři společností Ltd. a druhý typ mě postavení jako člení GP.

Právní postavení – členové LLP neodpovídají za závazky nebo dluhy společnosti. Společníci mají obchodní podíly.

Tento typ firmy je obdobou komanditní společnosti. LP znamená Limited Partnership.

Daňový status – LLP má dva typy členů. Jeden typ členů má postavení jako akcionáři společnosti Ltd. a druhý typ je ma postavení jako společníci GP.

Právní postavení – podobně jako při daňovém statusu, LP má dva typy členů. Jeden typ členů LP jsou neomezení členové (podobně jako komplementáři), kteří jsou zodpovědní za dluhy LP. Druhým typem členů LP jsou omezení členové (podobně jako komanditisté), kteří nenesou odpovědnost za dluhy LP.

Tento typ firmy je obdobou veřejné obchodní společnosti. GP znamená General Partnership.

Daňový status – na rozdíl od Ltd. zisky či ztráty z veřejné obchodní společnosti nejsou zdaněny na úrovni společnosti, ale jsou posunuty na společníků GP, kteří si je pak zahrnou do svého daňového přiznání.

Právní postavení – členové GP ručí za dluhy tohoto typu společnosti.

Daně v Irsku

Sazba daně z příjmu je 12,5%
Sazba DPH je 23%. Na některé kategorie zboží se vztahují snížené sazby 13,5%, 9%, 4,8% a 0%.
Každoroční poplatky na obchodní rejstřík a sídlo.

Formulář a poplatky

Založení firmy v Irsku