Ukrajinská daňová soustava sestává z více druhů daní:

  • daň z příjmu fyzické osoby,
  • daň z příjmu právnických osob,
  • daň z přidané hodnoty,
  • spotřební daň,
  • daň z dědictví a darování,
  • daň z nemovitosti,
  • a jiné daně.

Daň z příjmu fyzické osoby

Daň z příjmu fyzické osoby je proporcionální, tj její výška je závislá na typu příjmu a může být na úrovni 0%, 5%, 9% nebo 18%, např. daň z příjmu fyzické osoby v případě mzdy zaměstnance má výšku 18%. V jiných případech je sazba daně z příjmu fyzické osoby závislá od statusu daňového poplatníka, např. příjem, který vznikl prodejem nemovitosti, je u ukrajinského rezidenta ve výši 5%, zatímco u osoby, která rezidentem není, až ve výši 18%. Bez ohledu na ostatní zdanění se každého příjmu fyzické osoby týká i tzv. military tax ve výši 1,5%.

Daň z příjmu právnických osob

Výše daně z příjmu právnických osob závisí na rezidenčního statusu. Na to, aby měla společnost rezidenční status, musí být registrována na Ukrajině a řídit se ukrajinským právem. V takovém případě jako základ pro výpočet daně slouží její celosvětový příjem. Společnost bez rezidenčního statusu na Ukrajině platí daň pouze z příjmu, který má svůj původ na Ukrajině, ale ne každý příjem je objektem zdanění. Výše daňové sazby těchto dvou skupin se liší, pro společnosti s rezidenčním statusem je 18%.

Daň z přidané hodnoty

DPH je na Ukrajině vybírána z výroby a importu zboží a služeb a z exportů. Výška sazby DPH je trojitá. Sazba ve výši 20% je nejběžnější, snížená sazba na úrovni 7% se týká léků a ostatních zdravotnických produktů a nulová sazba DPH se vztahuje na export a pomocné služby.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem