V současnosti platí na Slovensku dvě sazby DPH:

Základní sazba daně na zboží a služby je 20% ze základu daně.
Snížená sazba DPH je ve výši 10%, přičemž tato snížená sazba DPH platí například na knihy či zdravotní pomůcky.

Současná legislativa rozlišuje mezi povinnou registrací za plátce daně a dobrovolnou registrací. Při povinné registraci musí být splněny 2 podmínky:

Žadatel o registraci, – fyzická nebo právnická osoba usazená v ČR, je osobou povinnou k dani, tj vykonává ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH
Výše dosaženého obratu za posledních 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců je 49 790 € a více.

Dobrovolná registrace – Osoba povinná k dani může požádat o registraci za plátce DPH i před dosažením zákonem stanoveného obratu, tj před dosažením obratu 49 790 € za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem