Proč patentovat své vynálezy?

Díky krátkým cyklům a rostoucí konkurenci je na firmy kladen velký tlak, aby začaly inovovat či získat alespoň přístup k inovacím ostatních firem a udržely si tímto způsobem konkurence schopnost na českém i zahraničním trhu. Za pomoci výhradních práv, která jsou patentem vynálezů poskytována, mohou být inovace pro další prosperitu a rozvoj firmy dynamickém a riskantním obchodním prostředí klíčové.

..

Registrace patentu – proces

..

Všeobecné požadavky na podklady patentové přihlášky

Proč patentovat vynálezy:

Patenty poskytují majiteli výhradní práva a brání ostatním ve zneužití patentového vynálezu. Díky tomu se snižují rizika i konkurence ze stran napodobovatelů vynálezu i subjektů, které se snaží na daném patentu parazitovat. Získá-li vaše firma patent na vynález, můžete s jeho pomocí vytvořit překážky zabraňující konkurenci vstoupit na trh s totožným vynálezem. Můžete se stát předním hráčem v obchodní sféře.
Investovala vaše firma velké množství času i peněz do vývoje a výzkumu? Patent udělený na daný výrobek umožní rychlejší návratnost investic a mnohem vyšší zisky.
Majitelé patentu mohou poskytnout dalším firmám licenci, případně jej postoupit dále za paušální platbu nebo licenční poplatky. Tímto způsobem je možné získat další zdroj příjmu. Prodej či převod patentu znamená, že převedete své vlastnictví na někoho jiného. Pronájem licence dává pouze povolení váš patent užívat za určitých podmínek.

Vlastní patenty můžete využít k jednání s jinou společností, která vlastní jiný patent. V rámci dohody – křížové licence- souhlasí společnost i druhá strana s vzájemným využíváním patentů za konkrétních podmínek.
Poskytnete-li licenci na patent dalším osobám, získáte tak přístup na další trhy v zahraničí, které by pro vás byly jen těžko přístupné.
Získáním patentové ochrany zabráníte dalším firmám, aby si patentovaly stejný vynález. Snížíte riziko, že ostatní osoby na obchodním trhu poruší vaše práva při využívání vašeho výrobku. Patent sám o sobě svobodu používání neposkytuje, ale zabrání ostatním patentovat si stejný výrobek a naznačí ostatním, že váš výrobek je nový a liší se od ostatních.
Fakt, že jste vlastníkem patentu (či licence na používání patentu jiných osob) může pomoci zvýšit šanci sehnat kapitál, který potřebujete k uvedení výrobku na trh. Některá odvětví vyžadují opravdu silné patentové portfolio, aby jste přilákali rizikový kapitál.
Účinné prosazování exkluzivity se často nevyhne soudním sporům s těmi, kdo váš patent napodobují nebo jej používají bez vámi poskytnuté licence a porušují tak vaše patentová práva. Vaše šance na úspěšné soudní řízení proti těm, kdo napodobují váš patent, se tak zvyšuje.
Patentové portfolio mohou obchodní partneři, investoři i zákazníci považovat za důkaz, že je vaše firma profesionálem ve svém oboru, nabízíte vysokou úroveň specializace, odbornost i technologickou specializaci. Snadněji tak seženete peněžní prostředky i obchodní partnery. Zvýší se zájem o vaši firmu a zlepší se její profil i tržní hodnota. Některé společnosti se prezentují jako inovátorské subjetky tím, že zveřejní své patenty v inzerci.

Formulár a poplatky

 • vypracováni přihlášky a asistence s podánim do 3 uplatněných patentových nároků
  pomoc při výběru mezi kategoriemi patentu: (a) látka / přípravek / výrobek, (b) způsob výroby / přípravy, (c) použití látky / přípravku - nebo jejich kombinace
  pomoc při úvahách, zda registrovat vedle patentu i dizajn
  pomoc při úvahách, kolik nároků registrovat
  pomoc při výběru zemí, kde registrovat patent nebo při přípravě mezinárodního patentu
  příprava patentových nároků, popisu patentu, nákresů k patentu, a registračních formulářů
  pomoc při vyřešení konfliktů s jinými právy - autorským právem a ochrannými známkami
  poskytování přístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkům
  dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě (nezahrnuje odpovědě na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných patentů a skrutátorů)
  nezahrnuje: překlady podle rozsahu, např. Japonsko, Čína, EU, a dále poplatky podaní přihlášky při mezinárodním nebo EU patentu (národní fáze)
 • do 10 uplatněných patentových nároků
 • SLEVY

 • Uveďte počet od 1 do 5, při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

Co vás čeká a nemine na patentovém úřadě

Prosinec 8th, 2016|0 Comments

Podařilo se vám rozpracovat nový nápad či myšlenku, věnovali jste svůj čas vynalezení a je váš vynález využitelnými v oblasti průmyslu? Pokud na všechny tři otázky odpovídáte "ano" a jste vynálezcem, gratulujeme - právě jste [...]

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Patentová ochrana a její rozsah V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. [...]

Předběžný a úplný průzkum patentové přihlášky

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Předběžný a úplný průzkum přihlášky, právo přednosti a řízení před úřadem Podaním přihlášky splňující požadované náležitosti, vznikne přihlašující právo přednosti. Aplikované do praxe to znamená, že až do momentu případného [...]

Proces podání přihlášky o patent na vynález

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Proces podání přihlášky o patent na vynález Pro zahájení řízení pro udělení patentu pro vynález je na začátku třeba podat u Úřadu písemnou přihlášku v 2 vyhotoveních. Osoba oprávněná přihlášku [...]

Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení Ochranu vynálezů ve formě patentů řídí v oblasti legislativy týkající se průmyslových vzorů Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví České republiky (dále [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku [...]

Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

Březen 22nd, 2012|0 Comments

Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence Pokud uvažujete o expanzi do zahraničí nebo o vstupu externího investora, tak Vás už určitě i napadlo si patentovat některou z [...]

Obchodní tajemství jako alternativa k patentu

Březen 11th, 2012|0 Comments

Obchodní tajemství jako alternativa k patentu Při transakcích s obchodními partnery v USA, Anglii nebo Asii, zda při přijímání investic od investičních andělů nebo venture fondů, je třeba si položit [...]