Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

Home/Patent/Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

Pokud uvažujete o expanzi do zahraničí nebo o vstupu externího investora, tak Vás už určitě i napadlo si patentovat některou z Vašich technologií, invencí nebo know-how. Při prvotních úvahách o patentu si však určitě kladete otázky typu kolik to bude stát, jaké typy patentů existují, co bude možné konkurenci na základě patentu zakázat, jak se zvýší hodnota firmy po udělení patentu?

Při patentování máte dvě možnosti:
1) Provisional Patent v USA, poplatky USPTO cca 150$ a poplatky za právní služby cca 500-1000€.
2) Plnohodnotný patent, poplatky cca 10’000 až 30’000$, ale spíše minimálně na úrovni 20’000$

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Výhody patentové ochrany jsou velké, buď můžete úplně zakázat Vašim konkurentem poskytovat Vám konkurující výrobky a služby, nebo je můžete donutit platit Vám licenční poplatky ve formě části jejich zisku z prodeje jejich výrobků, resp. služeb.

Provisional patent je zkrácena přihláška patentu se zjednodušenými patentovými nároky, která může být do 12 měsíců rozšířena na plnohodnotnou přihlášku. Na základě provisional patentu si nemůžete proti třetím stranám uplatňovat žádné nároky a její trvání je pouze uvedených 12 měsíců. Příprava provisional patentu je však možná i na základě nízkých nákladů za služby spojené s přípravou přihlášky. Na druhé straně patentové nároky v provisional patentu jsou rozhodující i pro plnohodnotnou přihlášku a nedají se měnit. Na základě provizorního rozpočtu se nedá udělat dobrý provisional patent a pak nelze později využít pro plnohodnotný patent.

Pokud neinvestujete hned na začátku značné částky do vývoje patentových nároků, tak provisional patent Vám nepomáhá na získání patentové ochrany. Při nízkých počátečních investicích je význam provisional patentu pouze reputačný. Konkrétní význam je v tom, že provisional patent umožňuje dát na Vaše markingove materiály označení “Patent Pending”. Také, pokud hledáte investora, tak “Patent Pending” může dodat větší serióznost Vaší firmě. Provisional patent můžete podávat každých dvanáct měsíců nanovo, přičemž v dalších letech platíte už jen cca 150$ za přihlášku. Proces psaní provisional patentu může mít i edukační význam v rámci Vaší firmy a může vést k vytvoření kritického objemu znalosti, bez kterých by později nikdy nedošlo k prikročeniu do fáze přihlašování plnohodnotného patentu.

Patent, který mě hodnotu je opravdu drahý. Patentové nároky musí být totiž napsány tak, aby znemožnili všechny konkurenční technická řešení a abyste v procesu psaní patentových nároků i zjistili, zda neexistují substituční řešení. Na druhé straně, pokud je patent dobře udělaný, tak zdesetinásobil hodnotu Vaší firmy.

Co se týče EU, tak když už jednou máte napsáno kvalitní patentové nároky pro účely USA, tak náklady na podání přihlášky v EU jsou relativně nízké, ačkoli na některé typy patentů nelze v EU získat ochranu (jde zejména o některé typy softwarových patentů a obchodní metody ).

Co se týče Číny, tak je otázkou jestli mě význam překládat patentové nároky do čínštiny a podávat tam přihlášku, pokud Čína zatím až tak patenty nechrání. Tedy investujete do přihlášky v Číně, která Vám ochranu udělí, ale prosazování neposkytne. Většina zájemců se proto nakonec obvykle rozhodne do patentů v Číně neinvestovat.

Shrnutím: Je pravda, že v USA dochází k největšímu množství podání patentů, ale je mělo zdůrazňované, že většina z nich je od přihlašovatelů, kteří utratí na několik přihlášek “jen” 1’000-5’000$ za nekvalitní patent, přičemž jejich naději, že právě jejich vynález jim přinese miliony, se nikdy nerealizuje.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]

By |2018-10-26T11:41:37+02:00Březen 22nd, 2012|Patent|0 Comments