Registrace na DPH v České republice může být vydána nejen osobám z členských států EU, jako například z Anglie, ale i firmám z USA, Hong Kongu a offshore.

V České republice je také rozdíl mezi povinnou a dobrovolnou registrací pro DPH. Povinnost registrace se vztahuje na všechny subjekty, které překročily hranici obratu 1 mil. Kč za 12 po sobě následujících měsíců. Od roku 2013 se však tato registrační povinnost rozšířila i na další případy (např. Jestliže se společnost slučuje s jinou společností a tato společnost byla plátcem DPH, tak i tato nová společnost musí být plátcem DPH). O dobrovolnou registraci jde tehdy, jestliže subjekt nesplnil podmínky pro povinnou registraci a je osobou, která uskutečňuje ekonomickou činnost podle zákona. Dobrovolná registrace k DPH je výhodná zejména pro ty, kteří prodávají zboží a služby plátcem DPH, nebo nakupují zboží a služby s vyšší sazbou DPH a prodávají je se sazbou nižší. Také se dobrovolná registrace vyplatí podnikatelům, kteří prodávají zboží a služby plátcem DPH se sídlem mimo EU a obchodním partnerům podnikajícím ve stavebnictví, osobní přepravě a ubytovacích službách.

Proces DPH registrace je komplikovaný a poměrně časově náročný. Kromě dokládání všech skutečností o ekonomické činnosti osoby, vyplňování různých dokumentů a tiskopisů je také potřeba komunikace se všemi úřady, ať už daňovými i živnostenským a obchodním rejstříkem. Naše společnost zajišťuje svým klientům služby při komplexním vybaveni DPH registrace v Čechách. Pořízení všech dokumentů apostilou, potvrzení a formulářů je u nás pohodlné a časově nenáročné.

Proces DPH registrace trvá 5-6 týdnů.

Po registraci poskytujeme komplexní účetní a daňové poradenství, které začíná od 50 EUR za jedno daňové přiznání.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem