Ve Spojeném království poskytujeme služby přípravy a podávání DPH (VAT) přiznání, uplatnění vratek DPH (VAT) jakož i registrace k DPH (VAT). V Anglii se tato daň nazývá value-added tax (VAT).

Naše služby

Při dani z přidané hodnoty zajišťujeme:
– podávání daňových přiznání k DPH
– komunikaci s daňovými úřady
– plnění daňových povinností při daních z přidané hodnoty,
– přípravu a provádění registrace na daň,
– zpracujeme potřebnou dokumentaci k DPH,
– zajišťujeme úkony potřebné na vrácení DPH zaplacené v zahraničí
– zastupování v komunikaci se zahraničním daňovým úřadem

Sazba VAT

V současnosti je ve Spojeném království základní sazba VAT 20% – tato sazba se vztahuje na většinu zboží a služeb.

Snížená 5% sazba daně se ve Spojeném království vztahuje na některé zboží a služby, jako jsou např. dětské autosedačky a domácí energie.

0% sazba daně se ve Spojeném království uplatňuje při zboží a službách, jako je např. jídlo nebo dětské oblečení.

Existují i výrobky a služby, které jsou osvobozeny od daní – patří zde poštovní známky, finanční a majetkové transakce.

Daňové přiznání k VAT

Daňový úřad příslušný pro VAT je ve Spojeném království HMRC – Her Majesty ‚s Revenue and Customs.

Frekvence podávání DPH přiznání

Anglické firmy registrované na DPH musí podávat DPH přiznání každé čtvrtletí, jestliže jejich roční obrat nepřesáhne 2 mln. GBP.

DPH registrace

Povinnost registrovat se na VAT vzniká

  • pokud Váš zdanitelný obrat překročil £ 82,000 v období po sobě následujících 12 měsíců
  • pokud jste přijali zboží v UK ze země EU, jehož částka je více než £ 82,000
  • pokud očekáváte, že překročíte obrat ve výši £ 82,000 v příštích 30 dnech

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem