Seznam firem na prodej

Prodej ready-made firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem na prodej

Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)

Veřejná obchodní společnost je osobní společnost, ve které alespoň dvě osoby (právnická i fyzická) podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Maximální počet společníků není omezen. Veřejná obchodní společnost má velmi blízko ke sdružení, má však právní subjektivitu.

Výhody veřejné obchodní společnosti:

  •  společníci v.o.s. nemají zákonnou vkladovou povinnost,
  • společnost je daňově transparentní, tj. neplatí daň ze zisků, které dosáhne, podíly na zisku se rozdělí mezi společníky podle výše jejich účasti na společnosti, kteří si je pak zavedou do svého osobního daňového přiznání,
  • založení v.o.s. trvá obvykle krátce (často 9 – 14 prac. dní).

 Charakteristika veřejné obchodní společnosti:

  • vzniká sdružením minimálně dvou společníků,
  • společníky mohou být fyzické i právnické osoby,
  • každý společník ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým osobním majetkem,
  • společnost nemůže založit jedna fyzická nebo právnická osoba, vždy musí mít minimálně dva společníky.

Co musí obsahovat obchodní jméno veřejné obchodní společnosti?

Obchodní jméno musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, jež může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Pokud obchodní jméno společnosti tvoří příjmení společníka a ten přestane být společníkem, může vos používat jeho jméno dále jen s jeho souhlasem (v případě smrti jen se souhlasem dědice). Pokud obchodní jméno příjmení alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek „a spol.“

Nejznámější veřejné obchodní společnosti Lidl Česká republika vos.

Seznam firem na prodej

Prodej ready-made firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem na prodej