Přihlásit vynález může přihlašovatel v každém státu, kde chce mít vynález pod ochranou patentu nebo pod jiným druhem  ochrany. V každém státu je zpravidla nutno zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, zaplatit poplatky a přeložit popis vynálezu, patentové nároky i anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu. Zvolený zástupce také podá veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení. V Čechách je přísluším úřadem Úřad průmyslového vlastnictví – ÚPV.

Formulář a poplatky

 • vypracováni přihlášky a asistence s podánim do 3 uplatněných patentových nároků
  pomoc při výběru mezi kategoriemi patentu: (a) látka / přípravek / výrobek, (b) způsob výroby / přípravy, (c) použití látky / přípravku - nebo jejich kombinace
  pomoc při úvahách, zda registrovat vedle patentu i dizajn
  pomoc při úvahách, kolik nároků registrovat
  pomoc při výběru zemí, kde registrovat patent nebo při přípravě mezinárodního patentu
  příprava patentových nároků, popisu patentu, nákresů k patentu, a registračních formulářů
  pomoc při vyřešení konfliktů s jinými právy - autorským právem a ochrannými známkami
  poskytování přístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkům
  dohled nad žádostí během celého trvání ověřovacího procesu na příslušném úřadě (nezahrnuje odpovědě na případné námitky od majitelů podobných nebo totožných patentů a skrutátorů)
  nezahrnuje: překlady podle rozsahu, např. Japonsko, Čína, EU, a dále poplatky podaní přihlášky při mezinárodním nebo EU patentu (národní fáze)
 • do 10 uplatněných patentových nároků
 • SLEVY

 • Uveďte počet od 1 do 5, při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč
Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem