Proč s námi?

– Levně. Pokud najdete levnější cenu za naše služby, snížíme cenu.
Co naši konkurenti neposkytují:
– Prestižní sídlo. Sídlo na Manhattanu, v centru Miami, Chicaga, Miami, Los Angeles a San Francisca a jiných městech každého státu USA.
– Účet. Víme otevřít účet také v Čechách nebo v offshore.
– DPH registrace. Registrujem firmu pro DPH také v Čechách a mužete fakturovat v EU bez DPH.
– Změny. Provedeme veškeré změny jednatelů, společníkovi, sídla, názvu nebo likvidaci.
– Daně a účetnictví. Připravíme účetnictví a podáme daňová přiznání.
– Následující roky. Předem upozorníme na lhůty ke každoročním licencím, poplatkům, výkazem a daňovým přiznáním.
– Online. Chcete mít firmu rychle a jednoduše? U nás můžete platit a objednávat online.

FORMULÁŘ A POPLATKY

Postup založení firmy

  1. K založení firmy stačí vyplnit formulář – online formulář nebo word formulář
  2. Následně připravíme veškerou právní dokumentaci, kterou Vám zašleme emailem i s instrukcemi k podpisu: Úvodní usnesení akcionářů; Úvodní usnesení jednatelů; Seznam akcionářů / společníků; Seznam jednatelů; Akcie (listinné cenné papíry osvědčující vlastnictví); Společenskou smlouvu nebo stanovy společnosti (articles of association, by-laws, nebo operating agreement).
  3. Pokud je k založení třeba splatit základní kapitál na účet v bance poskytneme Vám služby k založení účtu.
  4. Podáme návrh na založení firmy na obchodní rejstřík  a firmu založíme
  5. Po založení Vám zašleme osvědčení o existenci společnosti nebo výpis z obchodního rejstříku;
  6. Pokud jste si objednali sídlo, tak ho aktivujeme.
  7. Pokud je to nutné, poskytneme Vám služby tajemníka – corporate secretary
  8. Corporate Kit – k firmě dostanete reprezentativní obal na firemní dokumenty a můžete si objednat reliéfní razítko
  9. Po provedení těchto kroků, může firma začít být aktivní, např. nabýt obchodní podíl nebo jiný majetek, vystavovat faktury a přijímat platby.

Dokumenty potřebné k firmě

K založení firmy stačí vyplnit dotazník nebo online formulář ohledně názvu firmy, jejich společníků a jednatelů. Kromě toho nejsou nutné žádné další předpoklady jako trvalý pobyt jednatelů nebo společníků nebo výpis z obchodního rejstříku. V některých jurisdikcích se vyžaduje od jednatelů předložení výpisu z rejstříku trestů (Česko a Slovensko). Namísto výpisu z rejstříku trestů je možné předložit čestného prohlášení, že výpis z rejstříku trestů se v domovské jurisdikci jednatele nevydává a že jednatel je bezúhonný. Dále v některých jurisdikcích se vyžaduje, aby jednatelé měli trvalý pobyt v EU nebo v některé z jurisdikcí OECD.

Ne, nemusíte, vše je možné vyřídit přímo z Česka a objednávku směřovat přímo na nás.
Nemusíte, ale samozřejmě můžete být jednatelem. Avšak vzhledem k tomu, že je vhodnější z několika důvodů zachovávat anonymitu vlastnictví, doporučujeme využívat služeb najatého jednatele, který je registrovaný v registru a oficiálně koná za společnost.
Taková informace není přístupná veřejnosti a lze ji zjistit jen u registračního agenta (toto neplatí pro Anglické, Kyperské a jiné společnosti založené v EU). Pokud budete jednatelem společnosti (“director”), bude tuto informaci vidět pouze v interním a neveřejném v registru společnosti.
Co se týče daňových optimalizace, celkem běžně se využívají společnosti založené v uvedených zemích. Fungování takové struktury je trošku složitější a podrobněji se mu věnujeme v jiných článcích.
Žádný zákaz vlastnění zahraniční společnosti neexistuje, avšak v některých případech vlastnění podílů v zahraniční společnosti podléhá oznamovací povinnosti podle devizového zákona.
Oznamovací povinnost (podle devizového zákona) se vztahuje pouze na bankovní účty, které si zřizuje v zahraničí fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Čechách nebo právnická osoba se sídlem v Čechách. To znamená, že na zahraniční společnost (i když s bankovním účtem nakládáte Vy) se tato povinnost nevztahuje.
Dokumenty si můžete nechat za příplatek apostilovat. Apostil je nejvyšší stupeň ověření pravosti dokumentů.
Pokud nemá země, v níž má sídlo zahraniční společnost, ratifikovanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou, může v určitých případech, například při platbách úroků, výher v loteriích, nájem z nebytových prostor, dojít k aplikaci srážkové daně při platbě českého subjektu v prospěch zahraniční společnosti. To znamená, že český subjekt musí odvést z uvedených příjmů srážkovou daň, jejíž sazba se rovná dani z příjmu, a pak si odvedenou srážkovou daň uplatnit u zahraničního subjektu. Dále je nutné mít na paměti, že zahraniční společnosti může v České republice vzniknout stálá provozovna. Stálá provozovna znamená, že zahraniční společnost má v Čechách jednatele s trvalým pobytem, zaměstnance, kanceláře, nebo sklady, i když zahraniční společnost není zapsána v českém obchodním rejstříku. Pokud by se zahraniční společnost dostala v Čechách do režimu stálé provozovny, byla by povinna zdanit veškeré příjmy dosažených díky aktivitám v České republice.

Otevření bankovního účtu

Pro firmy poskytujeme služby otevření účtu v USA, v Anglii, v Hong Kongu, v Německu, v Polsku, v Čechách, na Slovensku, a v offshore.

Anglie. Pro firmy poskytujeme služby otevření bankovního účtu v Anglii v některé z největších bank (HSBC, Barclays, Lloyds nebo RBS). Podmínkou je, že někteří z jejích jednatelů ví prokázat nájemní smlouvu, fakturu na pevnou linku, plyn, elektřinu nebo podobnou službu bydlení z Anglie.Účet v Anglii lze otevřít i online a osobní vycestování do Anglie obvykle není nutné.

Offshore, Hong KongNěmecko, Polsko, Česko a Slovensko. Pro firmy poskytujeme služby otevření bankovního účtu v offshore jurisdikcích jakou je Belize nebo St. Vincent, v Hong Kongu, Německu, Polsku, Česku a Slovensku. Pro otevření účtu budou bankovní úředníci vyžadovat výpis z obchodního rejstříku a pokud jde o přeshraniční otevření účtu i Apostille , který si můžete u nás objednat.

Zvláštní podmínky. Podmínkou pro otevření účtu v Hong Kongu v některé z větších bank (HSBC, Barclays nebo Standard Chartered) je osobní vycestování některého z jednatelů firmy do Hong Kongu. Prokázání pobytu v jurisdikci, kde jednatel otevírá účet, obvykle není nutné (s výjimkou Anglie a USA).

DPH registrace

Pro firmy poskytujeme služby registrace pro DPH, buď s možností odpočtu DPH nebo bez možnosti odpočtu DPH. Registraci DPH poskytujeme v Anglii a všech ostatních členských státech EU.

Po registraci DPH Vám také poskytneme služby přípravy a podávání pravidelných DPH přiznání.

Cena za přípravu a podání DPH přiznání je 1 400 Kč a záleží i na počtu transakcí za dané období.

Náklady a poplatky v následujících letech

Společnosti mají obvykle každý rok několik povinností:
1. Annual Return Fee – Franchise Tax – daňová licence. Zaplatit každoroční poplatky obchodnímu rejstříku, nazývané annual return fee, franchise tax, nebo daňová licence.
2. Annual Return – založení účetních výkazu na obchodní rejstřík. Podat na obchodní rejstřík každý rok účetní závěrky (annual accounts) nebo výkazy o jednatelů nebo sídle firmy (annual return)
3. Sídlo a registered agent. Zaplatit za sídlo, registered agent, registered office nebo registered address. V každém státě se vyžaduje, aby firma měla své sídlo nebo registered agent.
4. Daňová přiznání a účetnictví. Podat daňové přiznání, připravit účetnictví a finanční závěrky. U některých typů společností stačí podat daňový výkaz o její příjmech a výdajích.
5. DPH. V případě společností registrovaných pro DPH i povinnost podat pravidelné DPH přiznání.
6. Audit. V některých případech mají firmy povinnost vypracovat i audit.

Na lhůty zaplacení každoročních poplatků a podání daňových přiznání Vás vždy předem upozorníme.