Náš tým má bohaté zkušenosti s poskytováním daňového poradenství a vedením účetnictví v České republice. Dokážeme poskytnout potřebné informace pro zajištění a splnění všech nezbytných úkonů, které jsou potřebné při daňových povinnostech fyzických a právnických osob v Čechách. Díky tomu, že máme pobočku i v Čechách, dokážeme efektivně a rychle zabezpečit průběh a splnění daňových povinností, které vznikají v oblasti daní a poplatků.

Daňová soustava v Čechách skládá z:

Přímé daně:

  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z nemovitostí
  • Silniční daň

Nepřímé daně

  • Daň z přidané hodnoty
  • Spotřební daně

Lhůty pro podání daňových přiznání

Při dani z příjmů fyzických a právnických osob zajišťujeme, aby daňová přiznání byly podány včas a správně. Daňové přiznání v Čechách se podává nejpozději do 1.4. nebo je možné prodloužit tuto dobu nejpozději do 1.7.

Sazba daně

V současnosti je v Čechách sazba daně u fyzických osob 15%, u právnických osob je sazba daně 19%.

Jelikož legislativa v oblastí daní a poplatků v Čechách se často mění, třeba neustále sledovat vývoj legislativy v této oblasti. Je proto vhodné obrátit se na odborníky v oblasti daní, kteří Vám poskytnou kvalitní a odborné poradenství a služby na splnění vzniklých povinností.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem