Jsme kvalifikovanými odborníky s dlouhodobou praxí v daňové oblasti a finančnictví a jsme připraveni Vám pomoci v jakékoliv situaci. Pomůžeme Vám splnit všechny daňové povinnosti, které Vám vyplývají ze současné platné legislativy. Vzhledem k tomu, že legislativa v oblastí daní a poplatků se často mění, může být pro běžného poplatníka obtížné uhlídat všechny změny a povinnosti, které jim z těchto změn vyplývají.

Současná daňová soustava na Slovensku pozůstává z:

Přímé daně na Slovensku
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob

Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
Spotřební daně

Místní daně
Obecné dane

Naše poradenství zahrnuje

Při dani z příjmů fyzických osob – pravidelné poradenství s možností využít naše služby při podání daňových přiznání, zastupování při komunikaci s daňovými úřady a řešení jakýchkoli problémů, které se v této souvislosti mohou vyskytnout. Současná sazba daně z příjmu fyzické osoby, pokud není zákonem určeno jinak je:

  1. a) 19% z té části základu daně, která nepřesáhne 176,8 násobek částky platného životního minima včetně (35 022,312 €).
  2. b) 25% z té části, která přesáhne 176,8 násobek částky platného životního minima (35 022,312 €).

Při dani z příjmů právnických osob – poskytujeme poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti průběžného poradenství, při podávání daňových přiznání, opravných daňových přiznání, zajišťujeme komunikaci s daňovými a celními úřady a služby potřebné pro správný a řádný chod vaší firmy v oblasti finančnictví a daní. V současnosti je sazba daně ze základu daně právnických osob 22%.

Při spotřebních daních, místních poplatcích a daních, clech základní poradenství, potřebné úkony na splnění Vašich daňových povinností a komunikaci s příslušnými úřady a orgány.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem