Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží, poskytnutí služby na území Německa, dovoz zboží do Německa nebo do rakouských oblastí Jungholz a Mittelberg, pořízení zboží podnikatelům z členského státu EU v rámci podnikání a pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu. I německá platná úprava rozlišuje mezi povinnou registrací na DPH a dobrovolnou registrací. V případě, že podnikatelé, jejichž obrat v loňském roce nedosáhl 17 500 € a v následujícím roce obrat zřejmě nepřesáhne 50 000 €, jsou osvobozeni od povinné registrace.

V současnosti platí v Německu dvě sazby daně z přidané hodnoty.

a) základní sazba je ve výši 19% a

b) snížená sazba, která se platí pro specifické výrobky a služby (potraviny, noviny, knihy) a je ve výši 7%. Některé druhy služeb, jako je pronájem nebo medicínské služby jsou od daně osvobozeny.

Formulář

  • 0,00 Kč

Orientační ceny

Poplatek za vedení účetní a daňové agendy pro firmu je:

• 1.500 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – zpracování a podání nulového DPH přiznání pro Vaši UK nebo ČR společnost; celková cena za zpracování a podání nenulového DPH přiznání závisí na počtu účetních položek.
• od 6.000 Kč / za DPH období (měsíčně nebo čtvrtletně) – vedení účetnictví při počtu 20 – 30 účetních položek (celková cena za vedení účetnictví závisí na objemu účetních položek).
• od 7.500 Kč / ročně – zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob; celková cena za zpracování a podání daňového přiznání z příjmu právnických osob závisí na počtu účetních položek.

Firmy mají i povinnost zaslat účetní závěrku a roční výkaz na registr obchodních společností (tato povinnost je obzvláště přísně sankcionována v Anglii a některých státech USA). Poplatek za služby:
• od 4.500 Kč – zpracování a zaslání účetnictví na registr obchodních společností; celková cena závisí na objemu účetní agendy,
• od 4.500 Kč – zpracování a podání výroční zprávy na registr obchodních společností.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem