Obchodní tajemství jako alternativa k patentu

Home/Patent/Obchodní tajemství jako alternativa k patentu

Obchodní tajemství jako alternativa k patentu

Při transakcích s obchodními partnery v USA, Anglii nebo Asii, zda při přijímání investic od investičních andělů nebo venture fondů, je třeba si položit otázku, zda si vůbec ochraňovat, kdy přikročit k ochraně a kolik bude stát ochrana idejí, nápadů, duševního vlastnictví, technologických řešení a patentů. Často je tato otázka spojována s vyvíjení softwaru nebo počítačových programů, při online prodeji softwaru nebo mobilních aplikaci přes Apple AppStore nebo Android Store. V neposlední řadě si tuto otázku kladou i firmy při rozšiřování jejich aktivit do zahraničí přes založení LLC nebo založení Ltd. v USA, Anglii nebo offshore. V těchto otázkách Vám nejlépe poradí zkušení odborníci pro oblast duševního vlastnictví, obchodního tajemství, patentů, daní a obchodních společností z přidružené mezinárodní advokátní kanceláře. Při obchodování a transakcích s USA často vznikají i vízové otázky a o tomto tématu nalezeny více na stránce vizadousa.cz

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Primární formou ochrany Vašich idejí jsou smlouvy o mlčenlivosti nebo zákazu konkurence (tzv. confidentiality agreements, non-disclosure agreements, no-compete agreements). Tyto smlouvy jsou nutné, aby Vám vznikla právně vymahatelná ochrana obchodním tajemstvím. Kromě toho však je některé typy idejí lze chránit i mnohem silnějšími ale za to dražšími patenty. Levnější verzi patentů, kterými jsou předběžné patentové přihlášky v USA, stojí kolem 25.000,- Kč včetně poplatků na americkém patentovém úřadě. Pokud potřebujete pomoc s procesem přípravy předběžné patentové přihlášky, tak byste měli oslovit odborníky, kteří mají v této oblasti dobré jméno a hodně zkušenosti z přidružené advokátní kanceláře.

Rozdílů mezi smlouvami o mlčenlivosti, které zajišťují ochranu obchodním tajemstvím, a patenty, které chrání vynálezy, je několik. Pokud jste se vy, nebo vaše společnost staly vlastníkem vynálezu splňujícího podmínky patentovatelnosti, stojíte před rozhodnutím, zda požádáte o udělení patentu nebo se vynález stane předmětem obchodního tajemství. Ne vždy totiž to, že je vynález patentovatelný je i zárukou jeho komerční úspěšnosti. Proto třeba před podáním patentové přihlášky pečlivě posoudit všechny pro i proti.

V závislosti na patentového systému dané země, může být ochrana prostřednictvím obchodního tajemství zajištěna právní úpravou. V Čechách byl institut obchodního tajemství upravený v § 17 až 20 Obchodního zákoníku. Ochrana prostřednictvím obchodního tajemství může být zajištěna smlouvami o mlčenlivosti nebo smluvními podmínkami v dohodách se zaměstnanci, zákazníky, či obchodními partnery.

Při rozhodování je třeba zvážit všechny výhody i nevýhody, které ochrana prostřednictvím obchodního tajemství přináší.

Výhody:

– Na obchodní tajemství se nevztahují žádné poplatky

– Ochrana obchodním tajemstvím nevyžaduje zápis ve státním úřadě a vynález není zveřejněn

– Ochrana obchodním tajemstvím není časově omezena

– Ochrana obchodním tajemství má okamžitou účinnost

Nevýhody:

– V případě, že je předmět obchodního tajemství součástí výrobku, mohou ho ostatní “zpětně konstruovat” a tak tajemství odhalit

– Ochrana obchodním tajemstvím je účinná pouze vůči nezákonnému získání, používání nebo zpřístupnění

– Předmět obchodního tajemství může být nezávisle vyvinut a následně patentován jinou osobou

– Úroveň ochrany obchodním tajemstvím je ve srovnání s patentem výrazně slabší

Přestože mohou být jeden či druhý způsob ochrany vynálezu považovány za dostatečně účinné, velmi často se vzájemně doplňují. Vynález je totiž obvykle držen v tajnosti až do jeho zveřejnění patentovým úřadem, a velmi často také způsob jeho správného využívání zůstává chráněný obchodním tajemstvím i po vyhlášení.

Mám zájem

Patent

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Mám zájem

Patentová ochrana a její rozsah

Srpen 9th, 2016|0 Comments

V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]

Reforma amerického patentového práva

Duben 10th, 2012|0 Comments

Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]

By |2018-10-26T11:44:01+02:00Březen 11th, 2012|Patent|0 Comments