[widgets_on_pages id=“Trademark“]

Pro použití ochranné známky jinou osobou než její majitelem je nutná buď licenční smlouva nebo smlouva o převod ochranné známky.

Uzavřením licenční smlouvy získává nabyvatel právo nabízet a prodávat produkty a služby označené ochrannou známkou, pokud není v podmínkách uvedeno jinak. Licenční smlouva může být výlučná a nevýlučná.

Na to, aby licenční smlouva nebo převod ochranné známky a patentu byl účinný, ochranná známka nebo patent musí být registrovány na příslušném úřadě – ÚPV, USPTO (pro USA) nebo OHIM (pro EU).

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Nejčastějším typem licenční smlouvy majitel ochranné známky (nebo patentu, designu, resp. Jiného předmětu) dává právo na využívání ochranné známky předmětu vynálezu, užitného nebo průmyslového vzoru. Kromě standardní licence existují i licence know-how, což je licence na poskytnutí nechráněných, ale utajených výrobních či jiných poznatků, tedy předávání velmi důležitých informací, které vám v podnikání mohou pomoci. Další typ licence je smíšená licence s povinnostmi zachovávat jistý standard kvality produktů nebo služeb – franchising, např. McDonnald ‚s restaurace nebo OMV pumpy.

V případě, pokud potřebujete provést změny ve Vaší licenční smlouvě nebo konzultovat obsah smlouvy, můžete si objednat naše poradenské služby.

Znění ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

9 srpna, 2016|0 komentářů

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

9 srpna, 2016|0 komentářů

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]