Ochranná známka

Home/Ochranná známka

Ochranná známka tedy duševní vlastnictví jsme kompletně rozebrali na této stránce

Znění ochranné známky

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji s příponami jako Google Store, Google Cases apod. na co z toho se bude vztahovat ochrana? Ochranná známka se bude [...]

By |2018-10-09T15:52:07+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments

Slovní a obrazová ochranná známka

Obrázek nebo slovo Těžkou otázkou při registraci ochranné známky je i rozhodnout se, zda chránit značku ve formě slova nebo logo ve formě obrázku nebo obě vzájemné kombinaci nebo každé z nich dvěma samostatnými ochrannými známkami. Ochrana loga nebo slova obrazovou slovní ochrannou známkou je snazší získat v přihlašovacím řízení ale ochrana [...]

By |2018-10-09T16:12:20+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments

Třídy ochranných známek

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí 2-3 třídy. Třídění zboží a služeb je na celém světě stejné, protože jsou k tomu státy vázány mezinárodními úmluvami. [...]

By |2018-10-09T16:24:23+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments

Státy nicejské dohody

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit ochranu v celé EU? Stačí ochrana v USA a EU nebo je třeba ochranu rozšířit i do Číny. Majitelé označení [...]

By |2018-10-09T16:33:30+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments

Definice ochranné známky

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost se tak stává v očích spotřebitelů důvěryhodnější a spolehlivější, čímž se upevňuje Vaše pozice na trhu. Ochranná známka by měla [...]

By |2018-10-09T16:39:11+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments

Trvání ochranné známky

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů dané země nebo Evropské unie (pro ochranné známky platné v Evropské unii). [...]

By |2018-10-09T16:46:04+01:00Srpen 9th, 2016|Ochranná známka|0 Comments