Maximálně mohou být ve funkčním období akciové společnosti po dobu pěti let. První funkční období dozorčí rady však trvá jeden rok.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem