Naše společnost NAO Trademarket ano. Notář není k takovým věcem, jako jsou další zápisy do obchodního rejstříku, povinen udělovat.