Ze zákona začíná společenství vlastníků právě tehdy, když dům má alespoň 5 bytových jednotek a vyskytují se v něm minimálně tři různí vlastnící bytových jednotek. Toto společenství vzniká od doby, kdy bude doručena listina s doložkou o vyznačení vkladu vlastnického práva do katastrů nemovitostí z těchto tří vlastníků.

FORMULÁŘ A POPLATKY