Poplatek činí 12 000,- Kč a tento poplatek je v zákoně už od 1.9.2011. Po tomto poplatku budete mít vaší akciovou společnost zapsanou v obchodním rejstříku.