Apostila se vydává v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty a veřejné listiny vystavené, může ovšem být i dvojjazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Z tohoto důvodu je třeba zajistit i překlad soudním překladatelem veřejné listiny.

Doporučujeme pořídit si fotokopii veřejné listiny, kterou chcete apostilovat a originál si nechat pro vlastní potřeby. Fotokopie http://piggyslots.com avšak musí být prvotně osvědčená.

Správní poplatek za ověřování veřejných listin formou kolkových známek je 100,- Kč pro české listiny a 600,- Kč pro listiny vydané velvyslanectvím cizího státu.

FORMULÁŘ A POPLATKY