Dokument opatřen vyšším ověřením lze na Ministerstvu zahraničních věcí ověřit formou tzv. apostily. Listiny vydané justičními orgány a notářem ověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Ostatní listiny ověřuje orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.

Apostilaci na Ministerstvu zahraničních věcí provádí pracoviště legalizace odboru konzulárních činností (Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1).

Apostilaci veřejních listin se vyřizuje na počkání, avšak lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku.

FORMULÁŘ A POPLATKY