Srovnání USA víza – E2 investorské víza a EB5 zelená karta a občanství.

EB5 víza poskytují žadateli a jeho rodinným příslušníkům (manželka a nezletilé děti) zelenou kartu a následně možnost občanství. EB5 vyžadují investici minimálně 900.000 $ (oblasti s velmi vysokou nezaměstnaností) nebo minimálně 1.800.000 $ (ostatní regiony.) Upozorňujeme, že oblasti s vysokou nezaměstnaností mohou mít problém s vysokou kriminalitou, drogami, a nepřizpůsobivých pracovní silou. Podmínkou EB5 víz je aktivní správu byznysu ze strany investora a po získání zelené karty vytvoření 10 pracovních míst pro občany USA (jinak později o zelenou kartu přijde). Původ finančních prostředků na investici musí být prokázán daňovými přiznáními za posledních 5 let, úvěrem zabezpečeným vlastním majetkem (při majetku se také bude prokazovat legálnost nabytí), dědictvím nebo jiným legálním způsobem. Investice musí být do aktivního podnikání, což nezahrnuje investice do nemovitostí, akcií a dluhopisů. Pokud máte zájem více se dozvědět o možnostech investičních příležitostí nebo připravených projektů, tak Vám je můžeme prezentovat na setkání.

E2 víza poskytují žadateli a jeho rodinným příslušníkům (manželka a nezletilé děti) pobyt na dva roky s možností podnikat v USA (manželka / manžel může zaměstnat v USA). E2 víza lze neomezeně prodlužovat vždy na další dva roky, pokud je společnost aktivní, tj podává daňové přiznání a vykazuje zisk postačující na životní náklady žadatele a jeho rodiny. Podmínkou E2 víz je aktivní správu byznysu ze strany investora a investice přiměřená typu podnikání, které bude provádět, obvykle jde o částku 100.000 $ a více ale v některých případech byla akceptována i částka 60.000 $. Původ finančních prostředků třeba legálně prokázat jako při EB5 vízech, např. daňová přiznání za posledních 5 let. Investice musí být do aktivního podnikání, což nezahrnuje investice do nemovitostí, akcií a dluhopisů.

V době pandemie COVID19 je vydávání zelených karet pozastaveno ale je předpoklad, že pozastavení nebude obnoveny pro EB5 víza (diskuse je o prodloužení pozastavení pro zelené karty na základě pracovních víz H1B). Pozastavení vydávání víz během pandemie COVID19 se nevztahuje na E2 víza.