Notář vám ostatní listiny, krom notářského zápisu nevyhotoví, ale naše notářská kancelář ano.

FORMULÁŘ A POPLATKY