Za účelem zápisu společnosti do obchodního rejstříku je třeba předložit následující dokumenty:

Společenská smlouva/zakladatelská listina je nejdůležitějším dokumentem při zakládání společnosti v SR. Společenskou smlouvu třeba připojit k žádosti o založení sro na obchodní rejstřík, jakož i k žádosti o vydání živnostenského oprávnění na živnostenský úřad. Společenská smlouva nemusí být sepsána formou notářského zápisu.

Výpis z rejstříku trestů jednatele je potřebný pro vydání živnostenského oprávnění a přikládá se pouze v případě osob, které nejsou občany SR, respektive nemají na tomto území trvalý pobyt.

Souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním nemovitosti jako sídla obchodní společnosti.

Čestné prohlášení jednatele podepsané ověřeným podpisem, které slouží jako souhlas jednatele s výkonem funkce jednatele.

Prohlášení správce vkladu nebo potvrzení z banky, které slouží jako doklad o splacení základního kapitálu.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem