V roce 1961 v Holandskem Haagu vznikla úmluva, která ruší požadavky ověřování cizích veřejných listin a nahrazuje jí Apostille.

Veřejnými listinami jsou tyto dokumenty:

  1.  listiny vydané soudem nebo jiným justičným orgánem
  2.  listiny vydané správními orgány
  3.  notařské listiny
  4.  listiny vydané jinými osobami, které mají jisté úřední zmocnění (vysvědčení)
FORMULÁŘ A POPLATKY

Státy které jsou členy úmluvy a Česká republika má s nimi sjednáno osvobození od ověřování a stačí jen apostil. Tím pádem není potřeba ověřené veřejné listiny na území České republiky ověřovat pro potřeby zahraničního využití pravě s těmito státy, které jsou v úmluvě a postačí jen apostila.

Jakákoliv listina vydaná jiným státem spadá do této úmluvy a tím je automaticky použitelná všude na světě v rámci teto úmluvy pokud je k ní připojena apostila.