Máte společnost, kterou potřebujete zrušit? Využijte naše služby likvidace firmy. Jsme mezinárodní firma poskytující právní, daňové a účetní služby a díky síti našich zahraničních poboček Vám umíme poskytnout služby zrušení nebo likvidace firem ve všech státech USA, ve Velké Británii, v Hong Kongu v Německu, Polsku i Česku nebo na Slovensku.

Likvidace firmy v Čechách

Úvodem je třeba uvést, že likvidace je jedním ze způsobů zrušení společnosti, který bývá často spojován s neúspěchem v podnikání. Ale podnik může projít likvidací iv případě, když žádné problémy nemá, ale výnos z jeho likvidace je pro jeho společníků finančně zajímavější, než pokračování v činnosti. Po zrušení dochází k zániku, a to výmazem z obchodního rejstříku.

Pokud máte firmu, která je poměrně zdravá (minimálně dluhy) zkuste se raději zamyslet nad odkoupením vaší s.r.o. Naši spolupracovníci z společnosti odkup firmy cz Vám pomohou jak prodat s.r.o. bez problémů.

Účelem likvidace je zpeněžit majetek obchodní společnosti, z výtěžku uspokojit pohledávky všech věřitelů a následně zůstatek přerozdělit společníkem podle výše jejich splacených vkladů. V případě, že má společnost více věřitelů a není schopna vyplatit jejich pohledávky, společnost nevstupuje do likvidace, ale projde konkurzním řízením.

Prvním krokem je přijetí usnesení o zrušení obchodní společnosti na valné hromadě. Na valné hromadě se také určí osoba likvidátora. Společnost, která si nestanovuje svého likvidátora, bude mít jako likvidátora ze zákona, všech členů statutárního orgánu. Následně společnost musí podat návrh na zápis data vstupu společnosti do likvidace do obchodního rejstříku. Společnost vstupuje do likvidace dnem jejího zrušení. Během celého procesu je společnost povinna používat spolu se svým obchodním jméno dodatek „v likvidaci“.

Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci subjektu, zastupuje společnost před soudem a jinými orgány, uplatňuje pohledávky a uzavírá jménem společnosti smlouvy a dohody.

Ke dni skončení likvidace je likvidátor povinen předložit účetní závěrku spolu s konečnou zprávou a návrhem na přerozdělení likvidačního zůstatku valné hromadě. V případě, že všichni společníci odmítnou převzít likvidační zůstatek, přechází tento majetek na stát .. Rozdělením nebo uložením likvidačního zůstatku do úschovy se považuje proces likvidace za skončený.

Rejstříkový soud provede výmaz obchodní společnosti na základě návrhu, který podává likvidátor a doloží jej souhlasem správce daně, účetní závěrkou a konečnou zprávou o průběhu likvidace.

Likvidace obchodní společnosti je věcně i časově zdlouhavý proces, je třeba dodržet množství zákonem stanovených pravidel a povinností, souvisejících s vedením účetnictví a daněmi. Proto neváhejte a obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám poradíme i při otevření bankovních účtů v offshore jurisdikcích a založení obchodních společností na Slovensku, Čechách, Anglii, USA a Hong Kongu.

Likvidace firmy v USA

Chcete zrušit Vaši společnost v USA? Jednou z alternativ je likvidace. Pojďme se blíže podívat jaký je postup při likvidaci obchodní společnosti v následujících státech:

NEW YORK

Prvním krokem v procesu likvidace je podání Certificate of Dissolution na úřad New York Department of State, sekce obchodního rejstříku. Následně je třeba požádat finanční zprávu (New York State Department of Taxation and Finance) o souhlas se zrušením společnosti a zaplatit všechny poplatky.

DELAWARE

Úvodem je třeba přijmout usnesení valné hromady o zrušení společnosti. Následně je třeba požádat finanční zprávu (Franchise Tax Section) o souhlas s likvidací a podat Certificate of Dissolution na obchodní rejstřík (Corporations Division).

FLORIDA

Likvidaci LLC lze uskutečnit po přijetí usnesení ze zasedání valné hromady společnosti. Florida dovoluje rovněž zrušit společnost i písemným souhlasem všech společníků. Dalším krokem je podání Articles of Dissolution na floridský obchodní rejstřík (Florida Department of State).

NEVADA

Prvním krokem je přijetí usnesení ze zasedání valné hromady společnosti o likvidaci společnosti nebo písemný souhlas všech společníků. Dalším krokem je podání Articles of Dissolution na nevadský obchodní rejstřík (Nevada Secretary of State).

KOLORADO

Na začátek je třeba přijmout usnesení ze zasedání valné hromady společnosti o likvidaci společnosti nebo písemný souhlas všech společníků. Dalším krokem je podání Statement of Dissolution na obchodní rejstřík (Colorado Secretary of State).

KALIFORNIE

Při zrušení společnosti v Kalifornii je důležitý počet společníků, kteří na valné zhrormaždení hlasovali za likvidaci LLC. Pokud se všichni společníci usnesli na likvidaci LLC, stačí, když na Carifornia Secretary of State doručí Certificate of Cancellation. Pokud s likvidací souhlasila většina, třeba podat Certificate of Dissolution.

WYOMING

Při zrušení společnosti je třeba podat Articles of Dissolution na Wyoming Secretary of State.

Pro všechny uvedené státy platí, že v procesu likvidace třeba nejdříve zpeněžit majetek obchodní společnosti, z výtěžku uspokojit pohledávky všech věřitelů a následně zůstatek přerozdělit společníkem podle výše jejich splacených vkladů, pokud ve společenské smlouvě není uvedeno jinak.

Likvidace obchodní společnosti je věcně i časově zdlouhavý proces, je třeba dodržet množství zákonem stanovených pravidel a povinností, souvisejících s vedením účetnictví a daněmi. Proto neváhejte a obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám poradíme i při otevření bankovních účtů v offshore jurisdikcích a založení obchodních společností na Slovensku, Čechách, Anglii, USA a Hong Kongu.

Likvidace firmy v Anglii

V případě, že máte nepotřebnou Ltd. v Anglii nebo tzv. „DORMANT company“, která nevykonává žádnou činnost, obraťte se na nás. Umíme zabezpečit celý proces likvidace anglické společnosti.

Příslušným orgánem pro řízení o likvidaci je Companies House (obchodní rejstřík). Prvním krokem, je povinnost jednatele společnosti (director) informovat o vstupu společnosti do likvidace zainteresované subjekty, např. společníků, zaměstnanců, věřitelů.

Dalším krokem je podání návrhu na výmaz obchodní společnosti na Companies House a jednu kopii třeba doručit i HM Revenue & Customs – HMRC (finanční úřad). Statutární orgán je povinen předložit na HMRC daňové přiznání. HMRC následně vyrozumí Companies House o skutečnosti, že společnost je připravena na likvidaci.

Likvidace anglické Ltd. je věcně i časově zdlouhavý proces, je třeba dodržet množství zákonem stanovených pravidel a povinností, souvisejících s vedením účetnictví a daněmi. Proto neváhejte a obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám poradíme i při otevření bankovních účtů v offshore jurisdikcích a založení obchodních společností na Slovensku, Čechách, Anglii, USA a Hong Kongu.