Zrušení spolku – možnosti

V souladu s právní úpravou může spolek zaniknout dvěma způsoby:

  • soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem
  • nebo i bez návrhu v případe, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn:
    • vyvíjí činnost zakázanou v §145 občanského zákoníku,
    • vyvíjí činnost v rozporu s §217 občanského zákoníku,
    • nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo
    • brání členům ze spolku vystoupit.

Pokud spolek nevykonává již žádnou činnost, je třeba ho rozpustit, sloučit (fúze spolků) nebo rozdělit.

FORMULÁŘ A POPLATKY
Fúze spolků si vyžaduje precizní projektovou dokumentaci, se kterou Vám velmi rádi pomůžeme.
V případě, pokud jste se však rozhodli ukončit celou činnost spolku a tedy spolek zlikvidovat, následuje zdlouhavý proces. V první řadě musí spolek rozhodnout o vstupu do likvidace a určit likvidátora (za předpokladu, že spolek disponuje ještě nějakým majetkem, který bude postačovat alespoň na úhradu odměny likvidátora). Je dobré, pokud Stanovy sdružení určují, kdo bude v případě likvidace sdružení vykonávat činnost likvidátora. V případě, že taková skutečnost v Stanovách uvedena není, příslušný orgán musí likvidátora jmenovat. Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z členů statutárního orgánu. Není- li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena spolku.

Likvidátor v souladu se zákonem provede celý proces likvidaci. Likvidátor během likvidace musí vyrovnat všechny závazky spolku, zrušit bankovní účet, případně zpeněžit existující majetek. Po ukončení likvidace sestaví likvidátor účetní rozvahu a předloží ji příslušným orgánům ke schválení. Spolu s rozvahou by měl předložit i konečnou zprávu a návrh na rozdělení majetkového zůstatku (likvidační zůstatek).
Likvidace spolku je náročný proces, avšak náš tým Vám i s touto záležitostí velmi rád pomůže. Neváhejte nás kontaktovat mailem, zprávou nebo telefonicky.