JAK TO FUNGUJE?

KROK 1: Výběr území, tříd, slovní, obrazové nebo kombinované známky

Co jsou třídy a jak Vás limitují?
– ochranné známky nechrání všechny typy služeb a tovarů ale jenom jednu nebo více skupin tovarů a služeb, pro které jsou registrovány, přičemž těchto skupin je 45 a čím vice skupin si zvolíte tak tím jsou vyšší úřední poplatky za registraci

Chcete slovní, obrazovou nebo kombinovanou známku?
– slovní označení je někdy shodné s dřívější známkou a tedy je potřebné slovo kombinovat s obrázkem nebo doplnit slovní označení o další slova

Pro které státy chcete registrovat Vaši ochrannú známku?
– nejčastěji pro ČR nebo celou EU, čím více státu, tím vyšší úřední poplatky

KROK 2:  Rešerše podobnosti nebo shodnosti s dřívějšími známkami

Existuje stejná nebo podobná dřívější ochranná známka?
– k tomu se dělá rešerše v registru ochranných známek na Úřade průmyslového vlastnictví

KROK 3: Registrace

Podaní přihlášky a vydaní osvědčení o ochranné známce

Formulář a poplatky

FORMULÁŘ A POPLATKY

KDY REGISTROVAT?

Při spuštění reklamy přes AdWords, billboardy, PR články v médiích nebo jinou mediální reklamu firmy získají kmen nové zákazníky. Novým zákazníkům třeba usnadnit zapamatovat si firmu a její nabídku, přes jednoduchou značku nebo logo, aby když v budoucnu budou zase potřebovat její produkty nebo služby se opakovaně vraceli k firmě. Když už je značka nebo logo zapamatované v myslích zákazníků, tak je dobré aby si ho firma i chránila, aby si konkurenční firmy nemohli pomáhat při získávání klientů pomocí již známé značky nebo loga.

Velmi častou situací kdy se majitelé označení rozhodnou registrovat ochrannou známku je při sporech v rámci firmy. Jde o situace, kdy jeden ze společníků z firmy vystupuje a zbývající společníci se chtějí ujistit, že vystupující společník nebude konkurovat původní firmě s touž značkou.
Majitelé uběhnuté firmy často chtějí podělit o své zkušenosti s mladšími nebo začínajícími podnikateli pomoci jim tím, že jim půjčí jejich značku nebo logo, které již má vybudovanou známost mezi zákazníky, buď díky opakované reklamě nebo opakujícími se dobrými zkušenostmi s jejich produkty nebo službami. Tento koncept se jmenuje franchising. Při vypůjčení značky nebo loga, je však třeba aby původní majitel značky nebo loga je měl registrovány jako ochrannou známku. Důvod je, že při zapůjčení značky nebo loga, by mohly přijít buď k neshodám o kvalitě produktů nebo služeb poskytovaných pod jednotnou značkou nebo logem nebo by mohlo dojít k neshodám o rozsahu přípustné konkurence vůči původnímu majiteli značky nebo loga. V takové situaci potřebujeme mít majitel značky nebo loga výlučné vlastnictví k značce nebo logu.
Pokud je ochranná známka vlastněná zahraničními subjekty, tak domácí subjekty musí platit za užívání ochranné známky licenční poplatky. Takové platby licenčních poplatků jsou daňovým výdajem. Je však důležité aby tyto daňové výdaje, které ponižují daňový základ a tím i výši daně nepodléhaly srážkové dani a tím vlastně výši daně nesnižovaly. Srážkovým daním se lze vyhnout při výplatě licenčních poplatků v rámci EU, neboť za účelem fungování jednotného evropského trhu to přikazují směrnice EU. Při uplatňování licenčních poplatků jako daňových výdajů a řešení srážkových daní vyhledejte naši odbornou pomoc.
Registrace ochranné známky

Proč my?

1. Zkušenosti. 2. Stabilita. 3. Komplexní starostlivost. 4. Jednoduchost.

1. Zkušenosti

Víme, co děláme. Pokud uvádíme, dobu trvání služby, tak ji dodržíme, protože ji neděláme poprvé.

2. Stabilita

V následujících letech se nevypaří ale budeme tu, abychom upozornili Vás na lhůty, poskytly Vám například služby obnovení ochranné známky nebo směnu majitele.

 3. Komplexní starostlivost

Naše služby nejsou omezeny pouze na registrace ochranných známek, ale poskytneme Vám i komplexní soubor souvisejících služeb, které ke společnosti nutně můžete potřebovat jako jsou licenční smlouvy, frančíza, zdanění licenčních poplatků nebo převod známky.

4. Jednoduchost

Naše služby můžete platit i online bankovní kartou nebo na účet a vše odkomunikovat přes email.

MÁM ZÁJEM

Máte zájem o registraci ochranné známky?

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší žádostí vyplnením formulářu.
MÁM ZÁJEM

Znění ochranné známky

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Ochranná známka nemůže obsahovat údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby. Pokud máme hlavní značku Google a používáme ji [...]

Třídy ochranných známek

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Více tříd vyšší poplatky.Poplatky za registraci ochranné známky se zvyšují každou další třídou výrobků nebo služeb, pro kterou si ochrannou známku dáte registrovat. A těchto tříd je 45. Majitelé ochranných známek si obvykle zvolí [...]

Státy nicejské dohody

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Více zemí vyšší poplatky. Jednou z otázek ochraně značky nebo loga je i výběr počtu zemí, v nichž má být značka nebo logo chráněná. Stačí pouze jedna země, nebo je již lepší uplatnit [...]

Definice ochranné známky

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost [...]

Trvání ochranné známky

Srpen 9th, 2016|0 Comments

Trvání ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky k registraci. Platnost ochranné známky lze neomezeně prodlužovat. Ochranná známka vchází v platnost v době, kdy se zapíše do jednoho z příslušných úřadů [...]

MÁM ZÁJEM

Máte zájem o registraci ochranné známky?

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší žádostí vyplnením formulářu.
MÁM ZÁJEM